Městské muzeum, Králíky

#Muzea
#Králický Sněžník

Městské muzeum v Králíkách, sídlící v příjemné klasicistní budově na náměstí, skrývá pestré expozice s různým zaměřením. Jako v každém muzeu nesmí chybět historická část, která se zaměřuje na město samotné a blízké okolí.

Značná část expozice je věnována řezbářství a betlemářství. Město Králíky bylo totiž v minulosti proslulé uměleckým zpracováváním dřeva. Pohled na barevné králické betlémy plné nejrůznějších detailů je zajímavý jak pro běžné návštěvníky, tak pro odbornou veřejnost. Návštěva další části muzea se nese v tónech varhan. Expozice varhanářství zde představuje příběhy místních mistrů, kteří vyráběli varhany pro řadu kostelů v Čechách i na Moravě. Jednou z výrazných částí výstavních prostor muzea je expozice věnovaná přírodě. Najdete zde nerosty, zkameněliny, ale i exponáty brouků, motýlů, ptáků nebo savců. Co do počtu druhů se jedná o výjimečnou sbírku, kterou v podobném regionálním muzeu jen stěží najdete. Pro děti i dospělé jsou připraveny nejrůznější informace o přírodě Králického Sněžníku a jeho okolí, avšak najdeme tu i tropické akvárium s popisem jeho flóry a fauny. V muzeu probíhají i tematicky zaměřené krátkodobé výstavy, přednášky nebo koncerty, samostatnou kapitolou jsou pravidelné výstavy výtvarného umění.

Městské muzeum se nachází v centru města na Velkém náměstí, kde přímo před budovou můžete zaparkovat. Autobusová stanice je v příjemné vzdálenosti 400 metrů, na vlakové nádraží je to jen o 150 metrů dále. Otevřeno je od ledna do června a od září do října vždy od úterý do soboty, v letní sezóně i v pondělí a neděli, naopak v listopadu a prosinci pouze od úterý do pátku.. Město Králíky láká navíc i k návštěvě Vojenského muzea, dělostřelecké tvrze Hůrka, Muzea čs. opevnění z let 1935–38 – Pěchotního srubu K-S 14 U Cihelny, Památníku obětem internace, Východočeského památníku celnictví či obzvlášť pro děti přitažlivého Království sov a papoušků. Na závěr nelze opomenout dominantu nad městem, kterou tvoří barokní poutní areál na Hoře Matky Boží.

Městské muzeum, Králíky

Velké náměstí 365

Králíky 561 69

E - mail: info@muzeumkraliky.cz

Web: www.muzeumkraliky.cz