Podzemní turistická trasa - Důl sv. Jana, Krobice

#Krkonoše a Jizerské hory
#Muzea v přírodě

Důl sv. Jana v Krobici u města Świeradów-Zdrój je již uzavřený důl na cínovou rudu, který je němým svědkem historie počátků hornictví na tomto území a jedním z nejstarších k prohlídkám zpřístupněných dolů v Polsku. Ale pěkně od začátku: píše se první polovina 16. století, do obcí Krobsdorf a Giehren (v současnosti Krobica a Gierczyn) přijíždějí horníci z území dnešní České republiky, a investorem zdejších dolů je Jan Schaffgotsch ze šlechtické slezské rodiny. Nejdříve vznikly povrchové doly, postupně proměněné v šachty a podzemní důlní díla, která se následně odvodňovala štolami. V roce 1576 se v Dole sv. Jana rozběhla těžba ložisek cínu a trvala dalších 240 let, díky čemuž region hornicky vzkvétal. Prudké zhroucení hornických prací připadá na období třicetileté války v 17. století, po níž se už těžba cínu v této oblasti nikdy nevrátila na úroveň z časů největší slávy, v 18. století byly v okolí Przecznice a Gierczynu (vesnice nedaleko Krobice) nalezena ložiska kobaltu.

Dnes je na území krobického dolu zpřístupněna podzemní trasa skládající se ze dvou štol: „Sv. Leopold“ a „Sv. Jan”. Představuje první etapu tématické naučno-turistické stezky „Po stopách dávného hornictví rud“. Celá trasa se skládá ze 13 různých stanovišť, v naprosté většině nadzemních: při návštěvě tohoto místa musíte počítat s 8kilometrovou procházkou (z čehož 350 metrů probíhá v podzemí) podél zbytků již nevyužívaných hornických objektů.

O tom, že to není obyčejná procházka, vypovídá skutečnost, že autoři stezky si dali tu práci, aby nám předali reálie bývalých dolů, kdy v chodbách pracovali horníci a lámali skálu. Stopy po ruční těžbě jsou v chodbách štoly stále patrné, a exponáty nacházející se v muzejním sále navazují na hornické tradice oblasti Jizerských hor a podhůří. Kromě toho vede podzemní trasa kroutícími se úzkými tunely plnými slepých odboček. Odvážnější turisté, připravení na pořádnou dávku adrenalinu, si mohou vzít do dlaně skleněnou lampičku a zažít noční prohlídku dolu, která startuje v 21:00.

Kopalnia św. Jana w Krobicy

Krobica 90

59-630 Krobica

https://podziemna-wieza.pl/zwiedzanie/