Tkalcovské domy, Chełmsko Śląské

#Valbřižsko
#Muzea v přírodě

Co spojuje apoštoly s Chełmskem Śląským? V této malebné vesnici ležící na polsko-českém pomezí se nachází v evropském měřítku unikátní komplex budov českých tkalců. I když v současnosti existuje jedenáct domů, původně jich bylo dvanáct (budova „Jidáš“ stojící trochu opodál od ostatních shořela), proto se jim obvykle říká „Dvanáct apoštolů“.

Tato perla dřevěné architektury byla vystavěna v roce 1707 na zakázku křešovského opata cisterciáckého kláštera, Dominika Geyera. Cisterciáci se rozhodli zaměřit na pěstování lnu, který tehdy neustále získával na oblibě, přivedli z Čech tkalce a tak způsobili, že se z obce stalo důležité soukenické a plátenické centrum regionu.

Pro rozvoj tohoto průmyslového odvětví panovaly v Chełmsku přímo dokonalé podmínky: len setý se vyskytuje v mírném podnebném pásmu a má rád déšť a vysokou vzdušnou vlhkost, proto pěstování nahrávala blízkost řeky a lesů v Kamenných horách. I samotná výroba plátna potřebovala odpovídající podmínky, proto nebyla výstavba domů právě na tomto místě náhodná: prudký potok protékající za domy tkalcům umožňoval namáčet surové plátno, a slunné strmé svahy na jižní straně urychlovaly jeho sušení. Produkt potřebný k bělení látek (tzv. potaš) se získával z buků rostoucích v nedalekých lesích.

Přízemní domy nacházející se těsně u ulice Sądecka plnily dvě funkce: obytnou a zároveň představovaly dílny. Na půdě, kam se šlo dostat po strmých schodech, se nacházel sklad surovin a hotového materiálu. Domy – spíše domky – byly přes své malé rozměry velice funkční. Kromě síně, kuchyně a malé hospodářské místnosti byla klíčová hlavní jizba. Právě zde stály tkalcovské stavy a jiné vybavení nezbytné k výrobě plátna. Vzorová tkalcovská jizba společně s historickými vybavením a expozice procesu vzniku tkaniny jsou návštěvníkům zpřístupněny v domku s číslem 15. Vedle se nachází kavárnička Sudecka Lniana Chata u Apostoła, kde můžete ochutnat místní dezert – tzv. „bombu apoštolů“. Pokud budeme parafrázovat úryvek místní hymny, Chełmsko Śląské je nedocenitelnou, čistou perlou Krkonošsko-jesenické subprovincie – která stojí za návštěvu nejen během Jarmarku slezských tkalců, který se tu koná každý rok v srpnu.

Hradec Králové

Domy Tkaczy - Chełmsko Śląskie

Sądecka 17

58-407 Chełmsko Śląskie

www.gorytajemnic.pl/ciekawe-miejsca/chelmsko-slaskie-domy-tkaczy.html